Đăng ký trả sau
Viettel - Nhà cung cấp dịch vụ di động, internet, truyền hình và giải pháp CNTT

CHUYỂN TỪ TRẢ TRƯỚC SANG TRẢ SAU

Giữ nguyên số, nguyên sim chuyển đổi sang gói khuyến mãi trả sau

Đăng ký thủ tục chuyển online sau 5 phút

Chuyển đổi miễn phí, thủ tục đơn giản, chính xác, nhanh chóng

CHỌN GÓI CƯỚC TRẢ SAU

Ưu đãi

160.000 vnd/tháng
 • Miễn phí nội mạng dưới 20 phút/cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 1.5GB/ngày
Gói V160N

Ưu đãi

200.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 2GB/ngày
Gói V200N

Ưu đãi

250.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 30 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
 • Miến phí 150 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 3GB/ngày
GÓI V250N

Ưu đãi

300.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 4GB/ngày
gÓI V300N

Ưu đãi

100.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng
 • Miến phí 50 phút gọi ngoại mạng
Gói T100

Ưu đãi

100.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng
 • Miễn phí 10 phút gọi ngoại mạng.
 • 2GB data tốc độ cao, hết 2GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
Gói B100

Ưu đãi

150.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng
 • Miến phí 100 phút gọi ngoại mạng.
 • 4GB data tốc độ cao, hết 4GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 100 SMS Nội mạng
Gói B150

Ưu đãi

200.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 30 phút gọi đầu tiên/cuộc
 • Miến phí 150 phút gọi ngoại mạng.
 • 8GB data tốc độ cao, hết 8GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 150 SMS nội mạng
gói B200

Ưu đãi

250.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 30 phút gọi đầu tiên/cuộc
 • Miến phí 200 phút gọi ngoại mạng
 • 10GB data tốc độ cao, hết 10GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 200 SMS trong nước
Gói B250

Ưu đãi

300.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc
 • Miến phí 250 phút gọi ngoại mạng
 • 10GB data tốc độ cao, hết 10GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 250 SMS trong nước
gói B300

Ưu đãi

350.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc
 • Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng
 • 12GB data tốc độ cao, hết 12GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 300 SMS trong nước
Gói B350

Ưu đãi

400.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc
 • Miễn phí 350 phút gọi ngoại mạng
 • 15GB data tốc độ cao, hết 15GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 350 SMS trong nước
Gói B400

Ưu đãi

500.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc
 • Miễn phí 500 phút gọi ngoại mạng
 • 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 400 SMS trong nước
Gói B500

Ưu đãi

700.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc
 • Miễn phí 700 phút gọi ngoại mạng.
 • 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 700 SMS trong nước
Gói B700

Ưu đãi

1000.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc
 • Miễn phí 1000 phút gọi ngoại mạng
 • 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 1000 SMS trong nước
gói B1000

Ưu đãi

2000.000 vnd/tháng
 • Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc
 • Miễn phí 2000 phút gọi ngoại mạng
 • 60GB data tốc độ cao, hết 60GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
 • 2000 SMS trong nước
GÓI B2000

WEBSITE ĐĂNG KÝ TRẢ SAU ONLINE CHÍNH THỨC CỦA VIETTEL

Liên Hệ

Viettel đơn vị đồng hành

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ?